Former members:


     (13) 张帆  (Fan Zhang    Master, Doctor and Postdoctor, 2014-2022 )

      subsequently, research fellow, Guangzhou University of Chinese Medicine, P. R. China


     (12) 梁丹虹  (Danhong Liang    Master, 2019~2022)

      subsequently, researcher, KingMed Diagnostics, Guangzhou, P. R. China


     (11) 简泳行  (Yongxing Jian    Master, 2019~2022)

      subsequently, product manager, NeoTrident Technology Ltd., Suzhou, P. R. China


     (10) 仇宇凡  (Yufan Qiu    Master, 2019~2022)

      subsequently, researcher, Pharmaron Inc, Shanghai, P. R. China


     (9)  刁红娟  (Hongjuan Diao    Doctor, 2016~2021)

      subsequently, lecturer, Zhejiang University Of Technology, Hangzhou, P. R. China


     (8)  何文淦  (Wengan He    Master, 2018~2020)

      subsequently, AI medicine, Essex Bio-Technology Co., Ltd, Zhuhai, P. R. China


     (7)  唐晓文  (Xiaowen Tang    Postdoctor, 2017~2020)

      subsequently, lecturer, Qingdao University, Qingdao, P. R. China


     (6)  王凯  (Kai Wang    Postdoctor, 2016~2019)

      subsequently, associate professor, Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou, P. R. China


     (5)  刘华威  (Huawei Liu    Master, 2016~2019)

      subsequently, data analysis engineer, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, P. R. China


     (4)  王永恒  (Yongheng Wang    Postdoctor, 2015~2018)

      subsequently, associate professor, Jinan University, Guangzhou, P. R. China


     (3)  程春艳  (Chunyan Chen    Master, 2015~2018)

      subsequently, Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd, Taizhou, P. R. China


     (2)  周经纬  (Jingwei Zhou       Doctor, 2012~2017)

      subsequently, associate professor, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, P. R. China


     (1)  陈楠浩  (Nanhao Chen       Master, 2013~2016)

      subsequently, Ph. D. , University of California, Davis, CA, U.S.A.


Undergraduate Students:


     (27)陈可欣    (Kexin Chen        2022~ )

     (27)李嘉豪       (Jiahao Li        2021~ )

     (26)陆渔       (Yu Lu                   2021~2022)

     (25)林伊莎   (Yisha Lin             2021~2022)

     (24)李泳钊   (Yongzhao Li        2021~2022)

     (23)陈余忻忻(Yuxinxin Chen   2020~2021 )

     (22)庞依苗   (Yimiao Pang        2020~2021)

     (21)蒋逸韬   (Yitao Jiang          2019~2020)

     (20)刘琪      (Qi Liu                   2019~2020)

     (19)黄悦      (Yue Huang           2014~2018)

     (18)张融      (Rong Zhang         2016~2017)

     (17)王泽晨   (Zechen Wang      2016~2017)

     (16)丁照轩   (Zhaoxuan Ding    2016~2017)

     (15)戴易努   (Yinu Dai             2015~2016)

     (14)胡心怡   (Xinyi Hu             2015~2016)

     (13)张继芳   (Jifang Zhang       2015~2016)

     (12)卓越       (Yue Zhuo            2014~2015)

     (11)杜宝萍   (Baoping Du         2014~2015)

     (10)董静欣   (Jinxin Dong        2013~2014)

     (9)  霍晓琳   (Xiaolin Huo        2013~2014)

     (8)  彭暋媛   (Yuanmin Peng    2013~2014)

     (7)  卿晨       (Chen Ying          2013~2014)

     (6)  吴金萍   (Jinping Wu         2013~2014)

     (5)  李杰鑫   (Jiexin Li             2012~2013)

     (4)  陈楠浩   (Nanhao Chen      2011~2013)

     (3)  邢婧       (Jing Xing            2012~2013)

     (2)  周婷       (Ting Zhou           2012~2013)

     (1)  柯妙璇    (Miaoxuan Ke     2012~2013)


Visiting Graduate Students:


     (6)  庄静圆   (Jingyuan Zhuang               2018~2020)

      Master student from Prof. Wenbin Deng's group, Sun Yat-sen University, Guangzhou, P. R. China


     (5)  吕楠       (Nan Lv               2017~2020)

      Master student from Prof. Laiyou Wang's group, Guangdong Pharmaceutical University, Guangzhou, P. R. China


     (4)  陈锦洲   (Jinzhou Chen               2018~2019)

      Master student from Prof. Wenhao Hu's group, Sun Yat-sen University, Guangzhou, P. R. China


     (3)  葛阳       (Yang Ge               2017~2018)

      Ph.D. student from Prof. Xiaofeng Xiong's group, Sun Yat-sen University, Guangzhou, P. R. China


     (2)  樊芳芳   (Fangfang Fan       2015~2016)

      Ph.D. student from Prof. Zexing Cao's group, Xiamen University, Xiamen, P. R. China


     (1)  匡鸣       (Ming Kuang               2013~2016)

      Master student from Prof. Laiyou Wang's group, Guangdong Pharmaceutical University, Guangzhou, P. R. China


 


Name
Institution
Email